เทสระบบการสอนวิธีการใช้งาน SALESTOOLS SME

Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561

บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561  ณ. พีพี ค้าข้าว อนุชาติ นิดดา  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ การ Training SALESTOOLS ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot ในวันที่ 20 – 22  ธันวาคม 2561 [...]

Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS Wholesales บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2561

บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS WHOLESLAES ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เมื่อวันที่ 11 – 12 ธันวาคม  2561 ร้บริษัท ข้าว ซี.พี   จังหวัด พระนครศรีอยุธยา การ Training SALESTOOLS ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot ในวันที่ 11 – 12  ธันวาคม 2561 [...]

Load More Posts