สนใจข้อมูลสื่อการสอน ติดต่อ TD@caninnovation.co.th

SME  Tablet

แนะนำการรับ-ส่ง ข้อมูล ของ Tabtel

SME  Tablet

แนะนำขั้นตอนการขาย (เงินสด) ของ Sales Van

SME Web

แนะนำขั้นตอนการขายสด บน (Web) และ การอนุมัติเอกสาร

SME Web

แนะนำขั้นตอนการโอนสินค้าระหว่างคลัง หรือ โอนให้คลัง Van

SME Web

แนะนำขั้นตอนการทำ Billcollection

SME Web

แนะนำขั้นตอนการดูสรุปยอดเงินรวม

SME Tablet

แนะนำรายละเอียดหน้าจอบน Tablet

SME Web

แนะนำรายละเอียดการอนุมัติ Invoice (Sales Van)

SME Web

แนะนำขั้นตอนการสั่งซื้อ บน Web

SME Tablet

แนะนำขั้นตอนการยกเลิกเอกสารบน Tablet

SME Tablet

แนะนำขั้นตอนการเพิ่มร้านค้า บน Tablet

SME Tablet

แนะนำขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า บน Tablet

SME Tablet

แนะนำขั้นตอนการเบิกสินค้า บน Tablet

SME Tablet

แนะนำขั้นตอนการตั้งค่าและลงทะเบียนเครื่อง บน Tablet

SME Tablet

แนะนำขั้นตอนการคืนสินค้า บน Tablet

SME Tablet

แนะนำขั้นตอนการแก้ไขเอกสาร บน Tablet

SME Web

แนะนำขั้นตอนการสร้างลูกค้า บน Web

SME Web

แนะนำขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า บน Web

SME Web

แนะนำขั้นตอนการคืนสินค้า บน Web

SME Web

แนะนำขั้นตอนการ Generate ID ลูกค้า บน Web

SME Web

แนะนำขั้นตอนการอนุมัติเอกสาร SO ที่พนักงานขายส่งจาก Tablet บน Web

Point of Sale Introduction

แนะนำการใช้โปรแกรม Point of Sale และรายละเอียดการทำงาน เช่น การทำงานในส่วนของการขาย ,การคำนวณเงิน และการรายงาน Reports เบื้องต้น

SalesTools Introduction

แนะนำการใช้โปรแกรม SALESTOOLS และรายละเอียดการทำงาน เช่น การทำงานของ Manager , Admin , Sales และการรายงาน Reports เบื้องต้น

 ทำไมถึงต้องใช้ SalesTools

เมื่อนำโปรแกรม SALESTOOLS เข้ามาช่วยการทำงาน จะเห็นได้ชัดเจนระหว่างระบบงานเดิมและระบบ SALESTOOLS แตกต่างกันอย่างไร

 การ Training การใช้งานระบบ SalesTools 

SalePreorder TH

แนะนำขั้นตอนการทำงานของ Sales ในรูปแบบการขาย Pre-Order บน Tablet