BUSINESS TRANSFORMATION WITH
CAN INNOVATION

  ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำระบบที่เหมาะสมให้กับลูกค้า  และเป็นผู้จำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ SALESTOOLS
ซึ่งใช้สำหรับงานขายอย่างครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และทันสมัย เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ดูเพิ่มเติม

SALESTOOLS O2O Platform

ระบบงานขายครบวงจรที่ครอบคลุมงานขายทั้งระบบ ช่วยให้สามารถวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

PRODUCTS

ปัจจุบันระบบ SalesTools มีระบบย่อยแยกออกมาเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และด้วยฟังก์ชันการทำงานต่างๆที่ครอบคลุม ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกระบบย่อยต่างๆที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทได้

Sales Force Automation

ระบบสำหรับพนักงานขายยุคใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย รองรับการขายทั้ง presales และ vansales มีการวัดผล kpis อย่างเป็นระบบ พร้อมเชื่อมต่อระบบ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และ promptpay qrcode

Merchandise & CRM Online Platform

ระบบ E-Commerce และ M-Commerce สำหรับการขายสินค้า การส่งเสริมการขาย กระจายข่าวสาร และการทำลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Online ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Website หรือ Mobile Application

Distributor Management System

ระบบสำหรับบริหารศูนย์กระจายสินค้า ครบวงจรทั้งสินค้าคงคลัง งานขาย ลูกหนี้ การส่งสินค้า แผนการทำงานของพนักงานขาย KPI และอื่นๆ


Mobile Point of Sale

ระบบสำหรับขายปลีกร้านค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ตแอนดรอย์ ค่าจัดการในการดูแลรักษาต่ำ ใช้งานง่าย คล่องตัว รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ และ เครื่องอ่านบาร์โค็ต หลากหลาย

Franchise Managment System

ระบบสำหรับบริหารงานแฟรนไชส์ แบบครบวงจร ทั้งบริหารสินค้าคงคลัง งานขาย ลูกหนี้ , เจ้าหนี้  , ต้นทุนสินค้า , การจัดส่งสินค้า แผนการ ทำงาน  , การสั่งสินค้า VMI, ระบบโปรโมชั่น

Field Service & Asset Management

ระบบสำหรับช่างหรือพนักงานซ่อมบำรุง ในการบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล ถ่ายภาพและการสำรวจ / บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน การบำรุงรักษา โยกย้าย และตารางซ่อมบำรุง

Proof Of Delivery (POD)

ระบบสำหรับพนักงานส่งสินค้า , ระบบจัดแผนขนส่ง , บันทึกสถานะการส่งสินค้า พร้อมถ่ายรูป
บันทึกพิกัด และ ลายเซนต์ รองรับการเก็บเงิน cod และ ccod

GPS Track & Time

ระบบสำหรับพนักงานบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เวลาเข้างาน

Retail Execution & Survey

ระบบสำหรับพนักงานขายดูแลสินค้าประจำร้าน หรือห้าง ช่วยบันทึกการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล ทั้งภาพและสำรวจ เช่น ข้อมูลสินค้าขาด ราคาขาย Promotion คู่แข่ง

Route Optimization

ระบบสำหรับงานขนส่ง , การจัดแผนเข้าเยี่ยมลูกค้าของทีมพนักงานขายโดยอัตโนมัติ , สายรถขนส่งพนักงานบริษัท ช่วยในการลดต้นทุนการดำเนินงาน และ การขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Chat Bot

ระบบอัตโนมัติในการดูแลสื่อสารกับลูกค้า รองรับการใช้งานบน Application Line , Facebook และรองรับระบบ Verify ตัวตนเชื่อมต่อกับ SMS

Customer Loyalty Platform

ระบบแทนบัตรสมาชิกประจำตัวของลูกค้า ติดตามข่าวสารเพื่อประกาศข่าวสารไปยังแต่ละกลุ่มลูกค้า เก็บคะแนน ร่วมกิจกรรม แลกของรางวัล แลกของจาก point ที่สะสม

SYSTEM FEATURES DETAIL

ศึกษาระบบเพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบแพคเกจและคุณสมบัติต่างๆ เพื่อเลือกระบบที่ตอบสนองธุรกิจของท่านให้มีประสิทธิภาพที่สุด

ดูเพิ่มเติม

OUR customers

ดูเพิ่มเติม

OUR partners