บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561  ณ. พีพี ค้าข้าว อนุชาติ นิดดา  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 20 – 22  ธันวาคม 2561