บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ไทย จํากัด

เมื่อวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562  บริษัท ธนบุรี เฟรชมิ้ลด์ จำกัด  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562