บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่  13 – 15 มีนาคม 2562 บริษัท บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโภชย์   จังหวัด ตราด

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 13 – 15  มีนาคม 2562