บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

เมื่อวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรเกษมสินทรัพย์   จังหวัด อุดรธานี

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562