บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS WHOLESLAES

ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 11 – 12 ธันวาคม  2561 ร้บริษัท ข้าว ซี.พี   จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 11 – 12  ธันวาคม 2561