บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560 ณ บริษัท ลิ้มใช้เซ้ง จำกัด  จังหวัด ตาก

การ Training SALESTOOLS
ในหัวข้อ Admin , Sales วันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560