บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2560  บริษัท อุดรเกษมสินทรัพย์ จำกัด จังหวัด อุดรธานี

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2560