บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560 บริษัท มิตรชุมพร เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัด ชุมพร

การ Training SALESTOOLS
ในหัวข้อ Admin , Sales วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560