บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ  บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่)จำกัด

เมื่อวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2560 ณ  บริษัท เอ็นเอส ดิสทริบิวเตอร์ โคราช จำกัด  จังหวัด โคราช

การ Training SALESTOOLS
ในหัวข้อ Admin , Sales วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2560