บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ  บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่)จำกัด

เมื่อวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2560 ณ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฏาพัฒน์ เทรดดิ้งส์  จังหวัด เชียงราย

การ Training SALESTOOLS
ในหัวข้อ Admin , Sales วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2560