บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ  บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่)จำกัด

เมื่อวันที่ 1- 3 ธันวาคม 2560 ณ  บ้านโก๋แพร่  จังหวัด แพร่

การ Training SALESTOOLS
ในหัวข้อ Admin , Sales วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560