บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SalesTools

ให้กับ  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ บริษัท อาคารสุพรีมคอมเพล็กซ์

การ Training SalesTools
ในวันที่ 28 มีนาคม 2560