บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ราชสีมา  จังหวัด นครราชสีมา

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 30 – 31  สิงหาคม 2561