บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2561 บริษัท รอยัล ริช เทรดดิ้ง จำกัด  จังหวัด สุมทรปราการ

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 1 – 3  ตุลาคม 2561