บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561