บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 07 – 10 พฤศจิกายน 2561 ร้านจันทร์แรม   จังหวัด ระนอง

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 07 – 10  พฤศจิกายน 2561