บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท มอคโคน่า (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่13 – 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัท  ชินราช ดีซี จำกัด  จังหวัด นครราชศรีมา

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2561