บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2561 บจก.มาเธอร์ มาร์เกตติ้ง  จังหวัด กระบี่

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 21 – 24  พฤศจิกายน 2561