บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่  29 – 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท  แคน อินโนเวชั่น จำกัด  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 29 – 30  พฤศจิกายน 2561