บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน

เมื่อวันที่ 24 – 27  ธันวาคม 2561 และ วันที่ 2 – 5  มกราคม 2562 จังหวัด นครราชสีมา

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 2 – 5 มกราคม 2562