บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SalesTools

ให้กับ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย)จำกัด

เมื่อ วันที่ 25- 27 กรกฏาคม 2560 ณ บริษัท เอสที 99 ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด จังหวัดระยอง

การ Training SalesTools
ห้วข้อ Admin,เจ้าของศูนย์
ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2560

การ Training SalesTools
ห้วข้อ Sales Van และ Sales Pre Order
ในวันที่ 26 กรกฏาคม  2560

การ Training SalesTools
ห้วข้อ Rolluot
ในวันที่ 27 กรกฏาคม  2560