บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SalesTools

ให้กับ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อ วันที่ 3- 4 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หทัยวานิช 2550 จังหวัดอุบลราชธานี

การ Training SalesTools
ห้วข้อ Admin,Sales Van – Pre Order
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

การ Training SalesTools
ห้วข้อ Rolluot
ในวันที่ 4  สิงหาคม  2560