บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS WHOLESLAES

ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 1วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด   จังหวัด กรุงเทพ

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 13 – 14  พฤศจิกายน 2561