Can Innovation

ระบบคลังสินค้าคืออะไร

สำหรับธุรกิจโรงงานหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่ใช้คลังสินค้าสำหรับเป็นที่จัดเก็บและเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ แต่หากยิ่งมีการเพิ่มจำนวนสินค้ามากขึ้น การดำเนินการต่าง ๆ ก็อาจเป็นไปได้ยากมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งหากมีระบบการจัดการที่ไม่ดีพอ อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด กระทบถึงรายได้และภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้น การเลือกใช้ระบบคลังสินค้า จึงเป็นอีกตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการบริหารงานจัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาทำความรู้จักว่าระบบคลังสินค้าคืออะไร และมีอะไรบ้าง แต่ละส่วนจะช่วยบริหารงานคลังที่ส่งผลดีต่อธุรกิจได้อย่างไร

ทำความรู้จัก ระบบคลังสินค้าคืออะไร

คลังสินค้า (Warehouse) เป็นสถานที่พักและจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพดี ก่อนดำเนินการส่งสินค้าออกไปยังสถานที่ สาขา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากจำนวนสินค้ามีมากขึ้น การดูแล จัดเก็บ และการส่งมอบสินค้าก็เป็นไปได้ยากขึ้นด้วย ดังนั้น การเลือกใช้ระบบคลังสินค้า หรือที่เรียกว่า Warehouse System ซอฟต์แวร์ที่มีหน้าที่ควบคุมและจัดการสินค้าในคลัง ตั้งแต่การรับสินค้าเข้าคลังจนถึงขั้นตอนการกระจายนำสินค้าออกจากคลัง ให้ดำเนินงานไปได้อย่างเป็นระบบ จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือดำเนินงานในคลังสินค้าให้เป็นไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมสามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งด้านธุรกิจของผู้จำหน่าย, ศูนย์กระจายสินค้า และกลุ่มผู้รับซื้อสินค้าได้

ระบบคลังสินค้า มีอะไรบ้าง

ระบบคลังสินค้าในรูปแบบโปรแกรมบริหารคลังสินค้า เป็นเครื่องมือบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบโจทย์งานได้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านการควบคุมในแต่ละขั้นตอนที่ออกแบบมาได้อย่างดีเยี่ยม โดยบทบาทของแต่ละระบบคลังสินค้ามีดังนี้

  • ระบบรับสินค้า : เป็นระบบขั้นตอนแรก ทำหน้าที่รับสินค้าเข้าคลัง เพื่อเข้าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลสินค้า จำนวน ปริมาณ ประเภท และสถานะที่จัดเก็บของสินค้านั้น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการค้นหาก่อนทำการขนย้าย หรือนำสินค้าออกจากคลัง
  • ระบบเอกสาร : เอกสารต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญในงานคลัง ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่บันทึกและอัปเดตข้อมูลธุรกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในคลัง เช่น ใบส่งของ ใบเสร็จการสั่งซื้อ ใบเบิกสินค้าทั้งเข้า-ออกจากคลัง ซึ่งช่วยให้ทั้งผู้รับและผู้ส่งได้รับสินค้าที่ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น
  • ระบบบริหารสินค้า : เป็นหนึ่งในระบบบริหารคลังสินค้าที่ทำหน้าที่ดูแลและจัดการการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมดในคลัง โดยสามารถบอกจำนวนสินค้าคงเหลือ สถานะการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้พนักงานสามารถจัดการความเสี่ยงสินค้าขาดหรือล้นสต็อกไม่ทันตั้งตัวได้
  • ระบบขนส่งสินค้า : เป็นระบบที่ช่วยจัดสรรตารางการขนส่งสินค้า บริหารการวิ่งรถและติดตามสถานะการขนส่ง ช่วยให้การขนส่งสินค้าในคลังมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้ธุรกิจได้
  • ระบบตั้งหน่วยนับสินค้า : การนับสินค้าในคลัง เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดก็อาจส่งผลกระทบกับงานส่วนอื่น ๆ ได้ โดยระบบตั้งหน่วยนับจะมีหน้าที่กำหนดหน่วยในการนับของสินค้าชิ้นนั้น ทั้งแบบ 1 ต่อ 1 (แก้ว 1 ใบ / กระดาษ 1 แผ่น) และแบบเป็นหน่วยนับหลาย ๆ ชิ้น (จาน 12 ใบ เรียกว่า จาน 1 โหล) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการสินค้าคงเหลือได้ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
  • ระบบสรุปภาพรวมสินค้า : โปรแกรมบริหารคลังสินค้าที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะมาพร้อมระบบสรุปภาพรวมของงานคลัง คือการรวบรวมบันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้น รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ รวมถึงยอดเบิกใช้งานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อวางแผนการตลาดที่เหมาะสมต่อไปได้
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า ตอบโจทย์การทำงานในคลังได้ครบวงจร

ทำไมธุรกิจถึงควรเลือกใช้ระบบบริหารคลังสินค้า

  • โปรแกรมบริหารคลังสินค้า มีระบบที่สามารถตอบโจทย์การทำงานในคลังได้อย่างครบวงจร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและจัดเก็บได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
  • สามารถบอกถึงสถานะและสถานที่จัดเก็บ ทำให้ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว จัดการขนส่งสินค้าได้ตรงเวลา พร้อมช่วยงานบริหารพื้นที่ใช้สอยในคลังได้ลงตัว
  • ช่วยวางแผนการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้เป็นระบบมากขึ้น หมดกังวลเรื่องสินค้าขาดหรือสินค้าค้างสต็อก 
  • ช่วยลดความผิดพลาดการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสามารถเข้าถึงการจัดการได้ในหลายส่วนแทนการใช้แรงงานคน ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณในการทำงานได้เป็นอย่างดี

เลือกใช้ระบบบริหารคลังสินค้ากับ Can Innovation ผู้จำหน่ายและให้คำปรึกษาซอฟต์แวร์ระบบจัดการคลังสินค้า ที่ช่วยบริหารการขาย และการกระจายสินค้า ทั้งแบบ Online และ Offline ได้ในระบบเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรให้ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น สามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่อีเมล sales@caninnovation.co.th เบอร์โทรศัพท์ 096-036-6168 หรือแอดไลน์ https://lin.ee/y9jK0P4c