3 DMS

DISTRIBUTOR MANAGEMENT SYSTEM
(WEB APPLICATION)

ระบบสำหรับบริหารศูนย์กระจายสินค้า ครบวงจรทั้งสินค้าคงคลัง งานขาย ลูกหนี้ การส่งสินค้า แผนการทำงานของพนักงานขาย KPI และอื่นๆ

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง พร้อมรองรับ lot

ระบบบริหารงานขาย รองรับ ขายทุกประเภท

ระบบบริหารโปรโมชั่น รองรับลด แถม คละ , สะสม , จัดชุด

ระบบสะสมคะแนนลูกค้า

ระบบบริหารสินค้าขาดส่ง

ระบบบริหารสินทรัพย์ เช่น ตู้แช่ , ชั้นวาง

ระบบสำรวจตลาด (เชื่อมกับ sfa)

ระบบโควตา

ระบบบริหารสายรถ

ระบบจัดเก็บภาพถ่าย

ระบบวางแผนเข้าเยี่ยมลูกค้า

ระบบ VMI เชื่อมโยงกับ Supplier

รองรับโปรโมชั่นหลากหลาย ลด แจก สะสม

รายงาน BI ,รายงาน KPIs รายงาน GIS แผนที่

เชื่อมต่อระบบบัญชีหลากหลาย เช่น sap , sml , express

ฟังก์ชันการใช้งาน

เริ่มต้น

ไม่เกิน 5 ผู้ใช้งาน
 • ระบบข้อมูลลูกค้า
 • ระบบขาย Vansales และ Presales
 • ระบบวางแผนการทำงาน
 • บริหารคลัง
 • ติดตั้ง cloud เท่านั้น

มาตรฐาน

ไม่เกิน 25 ผู้ใช้งาน
 • ระบบข้อมูลลูกค้า
 • ระบบขาย Vansales และ Presales
 • ระบบวางแผนการทำงาน
 • โปรโมชั่นอัตโนมัติ
 • บริหารคลัง
 • ระบบข้อมูล แผนที่
 • ติดตั้ง cloud เท่านั้น
 • ติดตั้ง private cloud
 • KPIs
 • เชื่อมต่อระบบบัญชีภายนอก
 • เชื่อมต่อ Online Platform (E/M Commerce, POS)

ขั้นสูง

ไม่จำกัด
 • ระบบข้อมูลลูกค้า
 • ระบบขาย Vansales และ Presales
 • ระบบวางแผนการทำงาน
 • ระบบเก็บหนี้ค้างชำระ
 • โปรโมชั่นอัตโนมัติ
 • บริหารคลัง
 • บริหารต้นทุน
 • ระบบข้อมูล แผนที่
 • ปรับปรุงแก้ไขขบวนการทำงานได้
 • ติดตั้ง cloud เท่านั้น
 • ติดตั้ง private cloud
 • KPIs
 • เชื่อมต่อระบบบัญชีภายนอก
 • เชื่อมต่อ Online Platform (E/M Commerce, POS)
 • ระบบ VMI

ฟังก์ชันการใช้งาน

เริ่มต้น
< 5 ผู้ใช้งาน
มาตรฐาน
< 25 ผู้ใช้งาน
ขั้นสูง
ไม่จำกัด

ระบบ ข้อมูลลูกค้า

ระบบ ขาย Vansales และ Presales

ระบบวางแผนการทำงาน

ระบบเก็บหนี้ค้างชำระ

โปรโมชั่นอัตโนมัติ

บริหารคลัง

บริหารต้นทุน

ระบบข้อมูล แผนที่

ปรับปรุงแก้ไขขบวนการทำงานได้

ติดตั้ง cloud เท่านั้น

ติดตั้ง private cloud

KPIs

เชื่อมต่อระบบบัญชีภายนอก

เชื่อมต่อ Online Platform (E/M Commerce, POS)

ระบบ VMI