ecomerce

E-COMMERCE

ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าของธุรกิจได้หลายด้าน ดังนี้ ระบบสามารถทำงานแทนพนักงานขายได้ โดยสามารถทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้สินค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแพร่หลาย และสามารถสินค้าขายได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การขายโดยใช้ระบบ Shopping Cart  ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เองตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางการขายออนไลน์ที่ผู้ขายลงสินค้าไว้ และระบบยังสามารถเก็บเงิน หรือนำฝากเงินเข้าบัญชีให้คุณได้โดยอัตโนมัติ ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น