6 fsam filed service

FIELD SERVICE & ASSET MANAGEMENT
(MOBILE APPLICATION + BACK-END WEBSITE)

ระบบสำหรับช่างหรือพนักงานซ่อมบำรุงในการบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล การถ่ายภาพและการสำรวจ / บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน การบำรุงรักษา โยกย้าย และตารางซ่อมบำรุง

ระบบการจัดการ เพิ่ม แก้ไข โยกย้าย สินทรัพย์

ระบบสามารถจัดการแผนการปฏิบัติงานของพนักงาน

ระบบสามารถตรวจสอบการเข้าปฏิบัติงานของพนักงานได้โดยใช้ NFC ในการ Check IN

ระบบแจ้งเตือนกรณีถึงกำหนด Service หรือ ถึงเวลาซ่อมบำรุง

ระบบการทำแบบสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานหรือให้บริการได้

ระบบสารมารถสร้างแบบสำรวจตามความต้องการได้

ระบบสามารถทำรายการ ขอยืม/ซ่อม/คืน สินทรัพย์ได้

ระบบสามารถดูแผนที่พิกัดร้านค้าที่สินทรัพย์ ถูกใช้งาน

ระบบสามารถ Suggest สินค้าที่แนะนำขายได้โดยคำนวนจากยอดขายย้อนหลัง

ฟังก์ชันการใช้งาน

เริ่มต้น

ไม่เกิน 5 ผู้ใช้งาน
 • ระบบข้อมูลลูกค้า ถ่ายภาพ
 • ระบบวางแผนการทำงาน
 • ระบบข้อมูลสินทรัพย์
 • เชื่อมต่อ NFC
 • ติดตั้ง cloud เท่านั้น

มาตรฐาน

ไม่เกิน 25 ผู้ใช้งาน
 • ระบบข้อมูลลูกค้า ถ่ายภาพ
 • ระบบวางแผนการทำงาน
 • ระบบข้อมูลสินทรัพย์
 • ระบบบริหารสต็อคอะไหล่
 • เชื่อมต่อ NFC
 • ระบบสำรวจข้อมูลการตลาด
 • ติดตั้ง cloud เท่านั้น

ขั้นสูง

ไม่จำกัด
 • ระบบข้อมูลลูกค้า ถ่ายภาพ
 • ระบบวางแผนการทำงาน
 • ระบบข้อมูลสินทรัพย์
 • ระบบบริหารสต็อคอะไหล่
 • ระบบตรวจสอบสินทรัพย์
 • เชื่อมต่อ NFC
 • ระบบสำรวจข้อมูลแผนที่
 • ระบบสำรวจข้อมูลการตลาด
 • ปรับปรุงแก้ไขขบวนการทำงานได้
 • ติดตั้ง cloud เท่านั้น
 • ติดตั้ง private cloud
 • KPIs

ฟังก์ชันการใช้งาน

เริ่มต้น
< 5 ผู้ใช้งาน
มาตรฐาน
< 25 ผู้ใช้งาน
ขั้นสูง
ไม่จำกัด

ระบบ ข้อมูลลูกค้า ถ่ายภาพ

ระบบวางแผนการทำงาน

ระบบข้อมูลสินทรัพย์

ระบบบริหารสต็อคอะไหล่

ระบบตรวจสอบสินทรัพย์

เชื่อมต่อ NFC

ระบบสำรวจข้อมูลแผนที่

ระบบสำรวจข้อมูลการตลาด

ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานได้

ติดตั้ง cloud เท่านั้น

ติดตั้ง private cloud

KPI