ยืนยันการรับ-ส่งสินค้า และ เก็บเงินปลายทางบน LINE OA

ยืนยันการรับ-ส่งสินค้า และ เก็บเงินปลายทาง บน line OA

(proof of delivery / COD)

ระบบสำหรับพนักงานส่งสินค้า, ระบบจัดแผนขนส่ง, บันทึกสถานะการส่งสินค้า พร้อมถ่ายรูปบันทึกพิกัดและลายเซ็นต์รองรับการเก็บเงิน cod และ ccod ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อสินค้า ช่วยลดแรงงานในการทำงานได เพื่มประสิทธิภาพการอัพเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการคำนวณข้อมูลได้อย่างแม่นยำ เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อ เพิ่มยอดขายจาก COD สร้างความมั่นใจ ความประทับใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร

5 pod

ระบบข้อมูลลูกค้า ชื่อ,ที่อยู่,เบอร์โทร,ผู้ติดต่อ ฯลฯ

ระบบวางแผนงานการส่งสินค้า

ระบบส่ง SMS เพื่อยืนยันรหัสในวันส่งสินค้า

ระบบส่ง SMS หลังจากการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

ระบบแสดงแผนที่การเดินทาง

ระบบเก็บพิกัด GPS ลูกค้าระบบเก็บพิกัด GPS ลูกค้า

ระบบบันทึกงานเข้าเยี่ยม ด้วย GPS หรือ NFC

ระบบเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยม เวลา,วันที่,พิกัดGPS และ ข้อความอื่นๆ

ระบบติดตาม เจ้าหน้าที่ ว่าขณะนั้น เจ้าหน้าที่ อยู่จุดไหนโดย update ทุกๆ 5 นาที

ระบบแจ้งปัญหาที่พบเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบหลังบ้าน

ระบบถ่ายรูปขณะปฏิบัติงาน

ระบบบันทึกลายเซ็นลูกค้า

ข้อดียืนยันการรับ-ส่งสินค้า และ เก็บเงินปลายทาง บน line OA

piggy-bank

ลดต้นทุน

  • ช่วยลดแรงงานคนในการทำงานได้อย่างดี และสามารถลดการทำงานที่ผิดพลาด
startup

เพิ่มประสิทธิภาพ

  • มีการอัพเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การคำนวณอย่างแม่นยำ
  • อำนวยความสะดวกในการติดตามคำสั่งสินค้า
profits-2

เพิ่มยอดขาย

  • เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นจาก การสั่งซื้อแบบ  CDO
  • เพิ่มยอดขายจาก  COD สั่งก่อนจ่ายทีหลัง ได้รับของแน่นอน
community

สร้างความพึงพอใจลูกค้า

  • ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
  • สร้างความประทับใจในการบริการให้แก่ลูกค้า
award

สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี

  • สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร
  • สร้างธุรกิจของคุณให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
  • ยกระดับมาตรฐานองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ Digital Workflow อย่างสมบูรณ์