Can Innovation

Sales Force Automation (SFA)

ระบบบริหารการขาย Mobile Salesforce Automation System

ระบบบริหารการขาย SFA คือโปรแกรมบริหารงานขาย หรือโปรแกรมบริหารเซลล์ ที่อยู่ในรูปแบบ Mobile Application เหมาะสำหรับพนักงานขายยุคใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย โดยสามารถรองรับการขายได้ทั้งรูปแบบ Presale และ Vansales รวมถึงมีรายงานการวัดผล KPI อย่างเป็นระบบ พร้อมเชื่อมต่อระบบชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและ PromptPay Qr Code เพื่อให้งานขายเป็นไปได้อย่างมืออาชีพ

SFA ระบบดูแลงานขายช่วยจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

ช่วยดูแลแผนการทำงานและการเช็กอินเข้างานของพนักงานแต่ละบุคคล

ระบบงานขายอัตโนมัติ พร้อมแผนที่และการนำทาง

โปรแกรมบริหารงานขายได้อย่างมืออาชีพ

โปรแกรมติดตามงานขายมีโปรโมชันที่ครอบคลุม

บริหารสต็อกได้ง่ายด้วยโปรแกรมขายเคลื่อนที่

ระบบการสะสมคะแนน แลกของ หรือส่วนลด

มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

ข่าวและเอกสาร

การสำรวจและถ่ายภาพ

สรุปรายงาน KPIs

SFA summary sales performance

รายงานประวัติการสั่งซื้อ

POD สำหรับพนักงานจัดส่ง

ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบริหารงานขาย SFA ของ Salestools

piggy-bank

ลดต้นทุน

ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตจากการขาย อีกทั้งช่วยพนักงานขายวางแผนการเข้าเยี่ยม และวางแผนการเบิกสินค้าได้อย่างแม่นยำ

startup

เพิ่มประสิทธิภาพ

ช่วยวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของงาน พร้อมจัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

profits-2

สร้างยอดขาย

เพิ่มโอกาสปิดการขายของพนักงานขายได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

community

สร้างความพึงพอใจ

ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

award

สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี

พนักงานขายมีความเป็นมืออาชีพจากการทำงานโดยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

มาเลือกใช้โปรแกรมบริหารงานขาย SFA ของ Salestools กับ Can Innovation สร้างมาตรฐานในการทำงานที่ดี ช่วยพนักงานขายวางแผนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยสร้างยอดขาย เพิ่มรายได้ และลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สามารถรองรับธุรกิจในอนาคตได้อย่างมืออาชีพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 096-036-6168 หรืออีเมล sales@caninnovation.co.th