Can Innovation

บริหารธุรกิจ Vending (VMS)

Vending Management System

ระบบบริหารธุรกิจ vending แบบครบวงจร ในกิจการการขายเติมสินค้ายุคใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเติมสินค้า ครอบคลุมทุกกิจกรรมของพนักงานเติมสินค้า รองรับการฝากขาย เช่น ตู้ไอศกรีม หรือ อาหารแช่แข็ง เชื่อมโยงกับ smart vending machine อัตโนมัติ รองรับการชำระเงินหลากหลาย รายงานยอดขายแบบ realtime เตือนเมื่อสินค้าใกล้จะหมด และทำการแนะนำการเติมสินค้าอัตโนมัติ

VMS ระบบบริหารธุรกิจ Vending

บริหารข้อมูลได้ง่าย ปลอดภัย

บริหารสต็อกสินค้าอย่างมืออาชีพ

มีระบบควบคุมเอกสารขาย

วางแผนการทำงาน

รายงานแผนที่

รายงานสต็อกสินค้า​

รายงาน KPIs

สำรวจและภาพถ่าย

บริหารแสดงโฆษณา

ลดต้นทุนขนส่ง ด้วย Route Optimization

แผนที่และนำทาง

VMS Mobile ระบบพนักงานเติมสินค้า

ข้อมูล Vending

แผนการทำงานและการเช็คอินเข้างาน

รายการเติมของ

คืนสินค้า

สรุปรวมรายการสินค้าของตู้ขายสินค้า

ปรับราคาสินค้า

Smart Vending Machine

ลูกค้าที่ใช้บริการ

ทำไมถึงต้องใช้ Retail / Vending Consignment จัดการเรื่องธุรกิจ

piggy-bank

ลดต้นทุน

ช่วยแนะนำการเบิกของที่ต้องเติมเต็มตามยอดขาย และทำการจัดเส้นทางที่ต้องทำการเติมสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

startup

เพิ่มประสิทธิภาพ

ช่วยพนักงานเติมวางแผนการเข้าเยี่ยมและวางแผนการเบิกสินค้าได้อย่างแม่นยำ

profits-2

สร้างยอดขาย

เพิ่มช่องทางใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการเติมสินค้า เพิ่มช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

community

สร้างความพึงพอใจ

ช่วยลดสินค้าขาดในช่อง รองรับระบบสะสมคะแนนได้จากการชำระเงิน

award

สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี

ช่องทางใหม่ในการให้บริการลูกค้า