เปรียบเทียบรายละเอียดการให้บริการของแต่ละแพคเกจ

Platforms

Device Management with Keyframe

Policy Management

OS Update / Patch Management

App Respositories & Auto Pacthing

Application Management

Remote Control & Support

Location & Geofences

Security

Content Management

Scripting & Workflows

Report & Analytics

Adminstators & RBAC

Integrations, Developer APIs & Webhooks

Endpoint Protection Platform

หากต้องการสมัครใช้บริการ Scalefusion

ประโยชน์ที่ได้รับ

startup

ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

ทำให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น ได้รับการปกป้องและการละเมิดเข้าถึงอุปกรณ์ และอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะที่กำหนด เช่น การล็อควันที่เครื่อง, การปิดปิดเครื่องตามเวลา, การปิด Youtube ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ

award

บริการแก้ไขเมื่อมีปัญหา

เวลาติดอุปกรณ์ติดปัญหาการใช้งาน เราสามารถ Remote เข้าไปแก้ไขได้

profits-2

อัพเดทระบบได้ทั่วถึง

Application ใหม่ ๆ จะถูกปรับปรุงที่อุปกรณ์ทุกตัวพร้อมกัน เพื่อรองรับกระบวนการธุรกิจใหม่ ๆ ในช่วงกลางคืนหรือเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ