งานระบบขาย และศูนย์กระจายสินค้า

รับให้คำปรึกษา วางระบบงานขาย พัฒนา Business Process หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น กระบวนการขายตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า พนักงานขาย หรือ กระบวนการขายแบบหลายสาขา การบริหารจัดการ Stock สินค้าออนไลน์ ออฟไลน์

methodology comparison-rafiki-min