ระบบบริหารการกระจายสินค้า ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (DMS)

ระบบบริหารการกระจายสินค้า Omni-channel Distribution Management System

ระบบบริหารการกระจายสินค้า O-DMS คือ ระบบที่ช่วยบริหารการขายและระบบจัดการสินค้าคงคลัง Offline – Online (Omni-channel Distribution Management System) เป็นการเชื่อมโยงระบบบริหารงานขายและการจัดการศูนย์กระจายสินค้า ได้ทั้งออฟไลน์ สั่งผ่านพนักงานขาย สั่งซื้อสินค้าผ่านแอพ และออนไลน์ที่ลูกค้าสั่งซื้อเองได้ในระบบเดียว รวมถึงสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลัง ลูกหนี้ การส่งสินค้า งานขาย โปรโมชัน แผนการทำงานของพนักงานขาย และมีรายงานเพื่อช่วยวิเคราะห์ KPI, BI พร้อมเชื่อมต่อระบบภายนอก สำหรับวางแผนงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมบริหารคลังสินค้า DMS ช่วยบริหารข้อมูลได้ง่าย ปลอดภัย

Dashboard

หน้าสรุปการทำงาน เพื่อความสะดวกในการดูยอดสรุปในการติดตามผลการทำงานของพนักงาน หรือ ศูนย์กระจายสินค้า ในภาพรวม  ลูกค้าใหม่ ,จำนวนเยี่ยมประจำวัน , เอกสารขาย , เอกสารปรับสต็อกที่รออนุมัติ ป้องกันการ เอกสารตกหล่นในการปิดงานประจำวัน สามารถ เลือกกรองช่วงวัน ได้ 

DMS ระบบจัดการสต็อกสินค้า ช่วยบริหารงานคลังได้อย่างมืออาชีพ

ระบบ DMS สามารถรองรับโปรโมชันได้ครอบคลุม

รองรับโปรโมชันเฉพาะบุคคล

นักการตลาดในยุคของ MarTech ที่ต้องใช้ Personalized Marketing สำหรับจัดเก็บ DATA ในส่วนของข้อมูลลูกค้าในแบบ Offline และ Online ที่แบรนด์สามารถส่งมอบประสบการณ์ เนื้อหา สินค้าที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้ารายบุคคลได้ แบบ Real Time ซึ่งเรียกว่า การตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Promotion) จะช่วยเพิ่มยอดขายโดยใช้งบที่น้อยลง นำเสนอข้อมูลได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์

ระบบบริหารคลังสินค้า DMS ช่วยวางแผนการทำงาน

มีระบบควบคุมเอกสารขาย

รายงานสต็อกสินค้า​

ระบบกระจายสินค้าคงคลัง ช่วยจัดทำรายงาน KPIs

ระบบกระจายสินค้าคงคลัง มีรายงานแผนที่แบบละเอียด

การออกสำรวจตลาดและการถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูล

Route Optimization ในระบบจัดการสินค้า ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง

ปลอดภัยเพราะเราใช้ cloud ระดับโลก

ต่อยอดได้ในอนาคต

รองรับ sub-distributor , micro distribution hub​

Business Intelligence (BI)

รองรับการเชื่อมต่อ Mobile Sales Force (Optional)

เชื่อมต่อ E-ordering (Optional)

รองรับเชื่อมต่อ

ทำไมถึงต้องใช้ โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง DMS ของ Salestools

piggy-bank

ลดต้นทุน

startup

เพิ่มประสิทธิภาพ

profits-2

สร้างยอดขาย

community

มาตรฐาน

award

สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี

เลือกใช้ระบบบริหารการกระจายสินค้ากับ Can Innovation สร้างมาตรฐานในการทำงานที่ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานขายและความพึงพอใจจากลูกค้า ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าที่สามารถรองรับธุรกิจในอนาคตได้อย่างมืออาชีพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 096-036-6168 หรืออีเมล sales@caninnovation.co.th