อบรมและสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Can Innovation​

ให้บริการอบรมการใช้งานโปรแกรม Salestools ที่สอดคล้องกับ Business Process ณ ปัจจุบันของลูกค้า ลูกค้าสามารถออกแบบคลาสเรียนได้ตามความต้องการ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับแบรนด์ผู้ผลิต ศูนย์กระจายสินค้า

มีบริการอบรมทั้ง Online และ Onsite หลักสูตร 2 ภาษา ทั้งไทย และอังกฤษ

ประสบการณ์การอบรมของเรา

Salestools Event : 30 ตุลาคม 2022