สมัครงาน

❝ การที่จะพูดได้ว่าเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ไม่ได้ดูที่ตำแหน่งใหญ่โตหรือเงินเดือนที่สูงลิ่วเสมอไป ความสำเร็จของการทำงานที่แท้จริงคือการได้ใช้ศักยภาพในตัวเองเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ ค้นหาตัวเองให้เจอแล้วเลือกทำงานที่ใช่ และจะพบว่าคุณมีความสุขในทุกๆวันที่ได้มาทำงาน ❞
ส่งอีเมล์สมัครงานมาได้ที่ Nurinee.l@caninnovation.co.th , rattana.c@caninnovation.co.th หรือแอดไลน์เพื่อสอบถาม

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

Java Developer

ดูรายละเอียด

Project Manager

ดูรายละเอียด

Front-End Developer

ดูรายละเอียด

Senior Software Tester (QA)

ดูรายละเอียด

Software Tester / QA

ดูรายละเอียด

System Analysis

ดูรายละเอียด

Android Developer

ดูรายละเอียด

Sales/Account Executive

ดูรายละเอียด

Software Engineer

ดูรายละเอียด

Mobile Developer (Flutter)

ดูรายละเอียด

Training & Development

ดูรายละเอียด

Sales Manager

ดูรายละเอียด

Help Desk

ดูรายละเอียด

Application Support

ดูรายละเอียด

Stack ที่เราใช้

สวัสดิการ

ตรวจสุขภาพประจำปี

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้ทันสภาวะร่างกายของตน และสามารถเฝ้าระวังหรือรับมือกับสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพที่จะอาจจะเกิดกับตัวพนักงานได้

ประกันกลุ่ม

บริษัทฯจัดให้มีการทําประกันกลุ่ม "เมืองไทยประกันชีวิต" ใช้ได้ทั้ง OPD และ PID ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานยามเจ็บป่วย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม

Provident Fund

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ช่วยให้พนักงานมีเงินออมสําหรับอนาคต อีกทั้งยังมีเงิน สมทบจากบริษัทฯเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้พนักงาน

Company Outing

บริษัทฯคำนึงถึงความสุขของพนักงาน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ออกไปนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวและพักผ่อน ให้พนักงานได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจจากการทำงาน และใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย

B

โบนัส

WIN-WIN คํานี้เป็นหลักยึดเหนี่ยวของบริษัทมาตลอด โบนัสจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทุกคนช่วยกันผลักดันให้บริษัทฯประสบความสําเร็จ เมื่อบริษัทเติบโตก้าวหน้า พนักงานทุกคนก็จะได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Training

ยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯยินดีที่จะส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเติบโตและก้าวหน้าให้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลง

Work From Home

เนื่องด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกในการใช้ชีวิตการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดี การทำงานจากที่บ้านจึงเป็นสวัสดิการหนึ่งที่สำคัญที่บริษัทเชื่อว่าจะทำให้พนักงานสามารถใช้เวลาระหว่างวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีผลงานที่ดีได้ด้วย

กิจกรรมสันทนาการ

เพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการทุกวันศุกร์สิ้นเดือน โดยมีการจัดอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ให้พนักงานทุกแผนกได้ร่วมใช้เวลาด้วยกันอย่างสนุกสนาน

เสียงตอบรับจากพนักงาน

คุณสุรชัย รังสฤษฏ์วีระโชติ

Software Engineer

“ ชอบแคนเพราะมีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น มีสวัสดิการเป็นขนมให้ทุกเดือนและสามารถแต่งกายแบบสบายได้แต่ต้องสุภาพด้วย อีกทั้งมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นกันเองดี เข้าได้กับทุกคน มีอะไรก็สามารถปรึกษาได้

คุณชนิฏาร์ กลิ่นสุคนธ์

Account Executive

“ แคนมีดีในหลายๆ อย่างในเรื่องของตัวบริษัทฯ เพื่อนร่วมงาน ค่อนข้างมีความเป็นกันเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในตัวของผู้บริหารเองก็เข้าถึงพนักงานได้อย่างดี สามารถเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในการทำงาน ซึ่งการเข้าถึงกันและกันนี้สามารถสร้างแรงใจในการทำงานได้มากขึ้น “

คุณปิยธิดา ทวยหมื่น

Administrative Officer

“ ชอบแคนเพราะไม่ยึดติการเข้าออกเวลาทำงานขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายลุล่วงด้วยดีมั้ย มีสวัสดิการเยอะแยะ เช่น ไอติมทุก 3 แท่งต่อเดือน ขนม กินเลี้ยงทุกไตรมาส จัดงานปีใหม่ โบนัส และประกันกลุ่ม และในช่วงโควิดนี้มีนโยบาย work from home และ work from anywhere“

สนใจฝึกงานกับเรา