อบรม 7 อุปนิสัยปลุกความเป็นผู้นำในตัวคุณ

งานสัมมนาระดับหัวหน้าและผู้บริหารของบริษัท Relationship Republic และบริษัท Can Innovation ภายในหัวข้อ 7 อุปนิสัยปลุกความเป็นผู้นำในตัวคุณ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:00 น จัดอบรมโดยอาจารย์ พัชราภรณ์ ตู้วชิรกุล จาก The Impression Training จัดอบรมที่เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้น 17 (ซอย ทองหล่อ 10)

วัตถุประสงค์ (Objectives)

  • เพื่อให้ผู้อบรมรู้จัก 7 อุปนิสัยแห่งความมีประสิทธิผลสูง และ ความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
  • เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ ปรับตัว ในการเป็นผู้นำตนเอง และ เป็นต้นแบบให้กับทีมงาน
  • เพื่อให้ผู้อบรมรู้หลักวิธีคิดในเชิงบวก และ แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นประโยชน์สูงสุด
คุณจินตนา เลิศล้ำยิ่ง CEO บริษัท Relationship Republic กล่าวเปิดงาน
ระดับหัวหน้าและผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้